جمعه/ 12 خرداد / 1402
آهنگ شور رومی شهرام ناظری

شهرام ناظری

کنسرت آنلاین شهرام ناظری

زمان برگزاری کنسرت آنلاین شهرام ناظری

بنرهای تبلیغاتی در مناطق مختلف شهر تهران با تصاویری از برگزاری کنسرت آنلاین شهرام ناظری خبر می دهند؛ خبری که البته هنوز به تایید رسمی خود شهرام ناظری نرسیده است.
شهرام ناظری در این یک سال اخیر اغلب در خارج از کشور به سر می‌برد و گویا حالا قصد برگزاری یک اجرای آنلاین با همراهی گروه مولوی را دارد.