برچسب : شهرت

ادبیات و هنر هنر

درباره‌ی شهرت و دشواری‌های آن

امیرپاکنژاد
فراگیری شبکه‌های اجتماعی در دوره‌ی تاریخی حاضر به بیش‌ترین حد ممکن خود رسیده است. این گزاره‌ البته گزاره‌ی بسیار تکرار شده‌ای است و در کمتر مقاله یا یادداشتی درباره‌ی رسانه است که به آن اشاره...