برچسب : شهریار

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

شهریار پیرآستان عرفان؛ به بهانه درگذشت محمد حسین شهریار

زهرا فخرایی
شهریار شاعر پرآوازه پارسی گوی آذری زبان، سخن سرای والایی است که نفوذ معنوی کلامش بر سراچه دل آشنا و بیگانه جاریست....