برچسب : شکست استارتاپ

استارتاپ

عادت هایی که یک استارتاپ را از کسب درآمد بیشتر باز می دارند

محسن زکی زاده
استارتاپ موفق عادت هایی که شما را از کسب درآمد بیشتر باز می دارند در ادامه بررسی مواردی که در موفقیت استارتاپ ها موثر هستند، به عادت هایی می پردازیم که باعث می شوند یک...
استارتاپ

موفقیت، شکست و حقیقت استارتاپ ها (بخش دوم)

زهره دره شیری
حقیقت استارتاپ ها افراد مایل به گوش دادن و یادگیری = یک تیم عالی استارتاپ یکی از بزرگ ترین راه ها برای رسیدن به موفقیت، تشکیل یک تیم قوی و متنوع است. بررسی ها نشان...
استارتاپ

موفقیت، شکست و حقیقت استارتاپ ها (بخش اول)

زهره دره شیری
حقیقت استارتاپ ها حرکت رو به جلو برای موفقیت حقیقت استارتاپ ها این است که پیش بینی اینکه راه اندازی یک استارتاپ موفق خواهد بود یا نه تقریباً غیر ممکن است؛ اما چندین موضوع وجود...