برچسب : شیخ بهایی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «مردی در تبعید ابدی» نوشته نادر ابراهیمی

نویسنده
«مردی در تبعید ابدی» عنوان رمانی از نادر ابراهیمی است که به شرح زندگی پر فراز و نشیب و عقاید فلسفی-عرفانی صدرالدین محمد قوام شیرازی پرداخته است که از نوجوانی وی شروع و تا زمان...
رمزهای موفقیت

خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند…

مهسا زکی زاده
خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند از شیخ بهایی پرسیدند: سخت می گذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که می‌گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ماند پس خدارو شکر که می‌گذرد و نمی‌ماند . مجله...