برچسب : شیخ بهایی

رمزهای موفقیت

خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند…

مهسا زکی زاده
خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند از شیخ بهایی پرسیدند: سخت می گذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که می‌گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ماند پس خدارو شکر که می‌گذرد و نمی‌ماند . مجله...