چهارشنبه/ 12 بهمن / 1401

شیخ کلینی

زندگینامه شیخ کلینی مُحَدِّث بزرگ شیعه و مؤلف کتاب کافی

ثقه‌الاسلام محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، معروف به «کلینی» یا «شیخ کلینی» است. وی از مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی و بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا است و در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری از بزرگ‌ترین محدثین شیعه به شمار می‌رفت.