برچسب : شیشه شیر

بهداشت و سلامت سلامت کودک

شیر خشک (بخش دوم)

کودک من
شرایط استفاده از شیر خشک برای برخی از نوزادان غلظت شیر خشک غلیظ یا رقیق درست کردن شیر خشک می‌تواند مشکل‌زا باشد و حتی موجب عوارضی جدیی مثل تشنج به علت کاهش یا افزایش سدیم...
بهداشت و سلامت سلامت کودک

شیر خشک (بخش اول)

کودک من
شیر خشک دنیا پر از تنوع و شرایط خاص است و من نمی‌توانم این واقعیت را انکار کنم که “شیر خشک توانسته است جان هزاران دوستم را نجات دهد.” من از تولید کنندگان این ماده...