برچسب : شیوانا و انسانیت

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

خط پایان (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
خط پایان / مجموعه داستان های شیوانا ... شیوانا به رهگذر گفت: دوست عزیز! من به او کمک نمی کنم، من با این کار به خودم کمک می کنم....