برچسب : شیوانا

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تو لطف می کنی و دیگران وظیفه می پندارند / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا و داستان تو لطف می کنی و دیگران وظیفه می پندارند ... یکی از شاگردان مدرسه شیوانا هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد و قبل از اینکه بقیه دوستانش بیدار شوند،...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دیر یا زود گستاخ تر می شوند / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با کاروانی به شهری دیگر سفر می کرد، در کاروان افراد متفاوتی بودند که هر کدام خصوصیات اخلاقی خاصی داشتند. یکی پیرمردی بود که هوش و حواس درستی نداشت و دیگری مردی که میمون...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مهربان ترین مادر / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
پدربزرگ من مردی ثروتمند و اشراف زاده است، پدرم به خاطر حفظ اعتبار او مجبور است مطابق خواسته های او زندگی کند. مادرم را هرگز ندیده ام، چون بعد از به دنیا آوردن ِمن فوت...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دیوار تسلیم (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا هر ازگاهی شاگردانش را به خارج شهر می برد و چند هفته ای در آنجا می ماندند و خود را به دل طبیعت می سپردند، آنها در این مدت یک زندگی طبیعی را با...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تقدیر در دستان توست / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
سرنوشت، در انتظار نیت و آرزوی قلبی توست تا همانی شود که تو می خواهی. این تو هستی که اگر گام اول زندگی ات را مصمم برداری و مسیر هدفت را درست انتخاب کنی، تقدیر...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آن روزها / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یکی از دوستان شیوانا به سختی بیمار شده بود و دوستان و خانواده و حتی فرزندانش از ترس بیماری او را ترک کردند و تنهایش گذاشتند. شیوانا وقتی این ماجرا را شنید بسیار متاثر شد...
ادبیات داستان کوتاه

عاشقانه ترین داد و ستد (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
عاشقانه ترین داد و ستد؛ مجموعه داستان های شیوانا ...پسر جوان، ثروتش را برای تصاحب گرانبهاترین الماس به دخترک هدیه داده و دخترک نیز یک دنیا عشق به پسرک ارزانی داشته است....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دغدغه مرد برنج فروش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخندی بر لب در حالی که جرعه ای از چای می نوشید گفت: اینکه یک نفر بدخواهِ تو باشد و اینگونه با جدیّت، برای بررسی و ارزیابی نواقص و معایب تو و مغازه...
ادبیات داستان کوتاه

ترازوی زندگی (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا نگاهی به ترازو انداخت و گفت: برای حل مشکلات و رفع سختی های زندگی می توانیم به دو صورت از خدا در خواست کنیم....
ادبیات داستان کوتاه

مغرور آموخته هایت نباش / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
گستره دانش، آنقدر وسیع است که تا بی نهایت می توان ادامه داد. هیچگاه به آموخته هایتان متکی و وابسته نشوید و همیشه شور و اشتیاق آموختن را در وجودتان زنده نگه دارید تا در...