برچسب : شیوانا

ادبیات داستان کوتاه

یک تلنگر / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا بدون توجه به گریه مرد از او خواست تا به داستانی کوتاه گوش کند و ادامه داد: روزی یکی از فرمانده های شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به میدان نبرد رفت و...
ادبیات داستان کوتاه

یک دقیقه بیشتر (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا دیوان حافظ را با احترام در دست گرفته بود و زمزمه می کرد، شاگردان هم با شنیدن صدایش ساکت شدند و او بعد از خواندن غزلی زیبا از حضرت حافظ، نگاهی به بچه ها...
ادبیات داستان کوتاه

با خودت قهر نکن / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یک روز شیوانا در اتاقش مشغول خواندن کتاب بود که یکی از دوستانش آمد و خبر داد که شاگرد قدیمی ات در شهری دور از راه و رسم معرفت فاصله گرفته و به راهی نادرست...
ادبیات داستان کوتاه

به خاطر خودت عاشق بمان / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند پاسخ داد: هنگامی که کسی به دیگران محبت می کند، زیباتر از تجلی انعکاس بیرونی عشق ورزیدن به غیر، حس رضایت خاطری است که وجود خود شخص را سرشار از آرامش درونی...
ادبیات داستان کوتاه

دوباره همان شوی که بودی / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
به جای اینکه بر سر هر مصیبتی ناله سر کنی و مغز را نیز دچار گمراهی کنی، از او سوال کن تا به تو فرمان دهد که چگونه از این بحران به در شوی و...
ادبیات داستان کوتاه

تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ از شیوانا ...زن در حالی که از شدت گریه آرام و قرار نداشت به طرف مدرسه آمد تا شیوانا را ببیند. از حیاط مدرسه که...
ادبیات داستان کوتاه

کدام را انتخاب کنم؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
قرار بود یک کودک یتیم را به خانواده ای که شرایط مطلوبی دارد، بسپارند. دو خانواده ثروتمند داوطلب شده بودند. شرایط مالی هر دو خانواده یکسان بود، به همین دلیل اهالی دهکده به سمت مدرسه...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

کاری نکن تابلو زندگی خود را بدون تو ترسیم کنند /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یک روز شیوانا با دوستانش راهی سفر بودند. در بین راه مردی را دیدند که بسیار به ظاهرِ خود می رسید و به خاطر احساس زیبایی به خانواده اش فخر می فروخت....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آرزوی پیرمرد / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
روزی شیوانا از نزدیک مزرعه ای می گذشت. مرد میانسالی را دید که کنار حوضچه ای نشسته و غمگین و افسرده به نقطه ای خیره شده است. شیوانا کنار مرد نشست و علت افسردگی اش...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آرامش کودک و راز کائنات /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان آرامش کودک و راز کائنات از شیوانا   مردی سراسیمه نزد شیوانا آمد و گفت: استاد! چند روزی است که دست به هر کاری می زنم انگار از بدشانسی کارم گره می خورد. احساس...