برچسب : صادرات

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۱: صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد...