برچسب : صادق چوبک

ادبیات ادبیات و هنر

چوبک نویسنده بزرگ معاصر؛ به بهانه زادروز صادق چوبک

محمد زکی زاده
صادق چوبک یکی از نویسندگان بزرگ تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. او را به همراه صادق هدایت و بزرگ علوی از پدران داستان نویسی نوین فارسی می دانند. صادق چوبک در بیشتر داستان...