برچسب : صبر

رمزهای موفقیت

مجبورید تا پایان عمر صبر کنید!…

مهسا زکی زاده
مجبورید تا پایان عمر صبر کنید!… اگر بخواهید منتظر بمانید تا ترسهایتان ناپدید شوند تا بتوانید دست بکاری بزنید… شاید مجبور باشید تا پایان عمرتان صبر کنید… مجله اینترنتی تحلیلک...