برچسب : صبور

رمزهای موفقیت

موفقیت هایی که توسط افراد عجول رها می شوند…

مهسا زکی زاده
موفقیت هایی که توسط افراد عجول رها می شوند… موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شوند، همان موفقیت‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده‌اند! آلبرت انیشتین مجله تحلیلک...