برچسب : صدرالمتألهین

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هفتم (قسمت دوم)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی (مجلس هفتم – قسمت دوم) مرحوم صدر المتألهین در اسفار می فرماید: «اکثر مردم عاقل بالقوه و متخیل بالفعل‌اند زیرا آنچه دارند خیال...