برچسب : صمدبهرنگی

ادبیات داستان کوتاه

آقای چوخ بختیار؛ داستان کوتاهی از صمدبهرنگی

محمد زکی زاده
هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد، هر بلایی می‌خواهد نازل شود، هر آدمی می‌خواهد سر کار بیاید، در هر صورت آقای چوخ بختیار عین خیالش نیست، به شرطی که زیانی به او نرسد، کاری به کارش نداشته...