برچسب : صنعتي‌ بهشهر

آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

صنعتی‌ بهشهر (غبشهر)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام غبشهر مشاهده می کنید سهم خط روند بلند مدت خود را شکسته و از طرفی در کانالی در حال نزول هست. کف کانال در محدوده ی قیمتی ۲۱۱ تومن...