برچسب : طرح تحول اقتصادی

کلیات

طرح جامع مالیاتی ، محور اصلی طرح تحول اقتصادی دولت

محمد مهدیان
تحقق طرح تحول اقتصادی با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی در تمامی کشورهای دنیا، مالیات ازجمله مهم‌ترین منابع دولت جهت تأمین درآمدهای خود است. در ایران نیز با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، درآمدهای...