شنبه/ 13 خرداد / 1402
معرفی کتاب سال بلوا

عباس معروفی

سمفونی مردگان - عباس معروفی

معرفی کتاب سمفونی مردگان نوشته عباس معروفی

روایت این رمان، روایتی معمولی و ساده نیست. در کتاب سمفونی مردگان راوی داستان چندین بار عوض می شود و هر بار داستان از دید یک شخص متفاوت بیان می شود. و همین باعث تازگی نوشته و اشتیاق خواننده به دانستن تمام ماجراست. در هنگام خواندن متن کتاب سمفونی مردگان شاهد بازگشت به گذشته در زمان حال هستیم، شاهد عوض شدن مکان هستیم و مدام فضا عوض می شود.