سه‌شنبه/ 5 بهمن / 1400

معرفی کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب

عبدالحسین زرین‌ کوب

معرفی کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب

معرفی کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب

در این مطلب به معرفی کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب پرداخته ایم. این کتاب از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران است که اطلاعات وسیع و جامعی از دوره‌‌ تاریخی که کمتر از آن صحبت شده ارایه می دهد.