شنبه/ 2 بهمن / 1400

زندگینامه علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی

زندگینامه علامه حسن زاده آملی

زندگینامه علامه حسن زاده آملی

علامه حسن حسن‌ زاده آملی، مشهور به علامه حسن‌ زاده در سال 1307 و در روستای ایرای لاریجان دیده به جهان گشودند، ایشان در فلسفه، نجوم و علوم دیگر سرآمد بودند.

نصیحتی به جوانان / عاقل باشید

نصیحتی به جوانان: عاقل باشید

بیدار و هوشیار باشید به بندگان خدا خدمت کنید تا میتوانی اهل خدمت باشید. از دیگران انتظار نداشته باش در مقابل خدمت خود از دیگران توقع تشکر و سپاس و مزد و پاداش نداشته باشید در یک کلام آقا باش.

درس 30 دروس هیئت (طول و عرض بلاد) - بخش دوم

درس 30 دروس هیئت (طول و عرض بلاد) – بخش دوم

در ادامه بخش اول درس 30 دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طول و عرض بلاد):

توضیحاً گوییم که بر چهار قوس اطلاق عرض بلد شده است یکی بر مبنای اصل و حقیقت و سه دیگر از جهت مساوات و مشابهت بدان. و هر چهار قوس از دائره نصف النهارند واقع میان قطب افق و دائره معدل النهار از جانب اقرب، و یا میان قطب معدل و دائره افق از جانب اقرب.