سه‌شنبه/ 14 تیر / 1401

سفر معنوی / علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی

سفر معنوی / علامه حسن زاده آملی

سفر معنوی / علامه حسن زاده آملی

سفر معنوی / علامه حسن زاده آملی: سفرى که موجب ترفیع مقام انسان است سفر معنوى اوست، چه کمالات آن سویى انسان سازند؛ ولى دردا که سفرها از مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ است. غرض این است که اگر هر ناقصى از نقص نمیرد، به حیات کامل…

توصیه های عرفانی علامه حسن زاده آملی

توصیه های عرفانی علامه حسن زاده آملی

توصیه های عرفانی علامه حسن زاده آملی در نامه ها برنامه ها: آه آه اگر وقتی بیدار شویم که کاروان رفتند و خبردار شویم که این نبود که ما می پنداشتیم و بدان دلخوش بودیم! همه می روند و نمی دانند که با خود چه می برند. خنک آنکه دفتر هستی اش را بگشود و از روزنامه ی کارهایش آگاه شد…

از صمیم قلب بگو آمدم / علامه حسن زاده آملی

از صمیم قلب بگو آمدم / علامه حسن زاده آملی

از صمیم قلب بگو آمدم / علامه حسن زاده آملی: آقای من! پیشانی صدق و اخلاص در درگاه دوست نه و از صمیم قلب بگو آمدم. اگر گفتند: «این‌جا چرا آمدی؟» بگو: «به کجا روم و به کدام در رو کنم؟»

هفت خوان رستم در کلام علامه حسن زاده آملی

هفت خوان رستم در کلام علامه حسن زاده آملی

هفت خوان رستم در کلام علامه حسن زاده آملی: هفت خوان، هفت عقبه و منزل بوده است که وقتى کیکاوس در مازندران به بند افتاده بود، رستم براى نجات او به مازندران مى رفت. در اثناى راه چند جا دیوان و جادوان کشت، و به هفت روز به مازندران رفت و کیکاوس را نجات داد، و به سبب آنکه از هر منزلى که مى گذشت به شکرانه آن ضیافتى مى کرد، آن را هفتخوان گفته اند.

در محضر علامه حسن زاده آملی / یک صبح به اخلاص بیا

در محضر علامه حسن زاده آملی: یک صبح به اخلاص بیا

علامه حسن زاده آملی: چنین نیست که معارج و مقامات شامخ انسانى وقف خاص سلمان و اباذر باشد. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما و دست بیعت به اهل سیر و سلوک و راه رفته و از سرچشمه ولایت آب حیات نوشیده بده، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن

زندگینامه علامه حسن زاده آملی

زندگینامه علامه حسن زاده آملی

علامه حسن حسن‌ زاده آملی، مشهور به علامه حسن‌ زاده در سال 1307 و در روستای ایرای لاریجان دیده به جهان گشودند، ایشان در فلسفه، نجوم و علوم دیگر سرآمد بودند.