شنبه/ 5 فروردین / 1402
علی نصیریان رییس گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر شد

علی نصیریان

علی نصیریان رییس گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر شد

علی نصیریان رییس گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر شد

در پی دیدارهای بهمن نامورمطلق رییس فرهنگستان هنر با اعضای پیوسته، هنرمندان، مسئولان سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری، او با استاد علی نصیریان عضو پیوسته این فرهنگستان دیدار و گفتگو و حکم عضویت پیوسته این استاد هنرمند را به او تقدیم کرد.