شنبه/ 15 بهمن / 1401
محرم در ادبیات فارسی همراه با عمان سامانی - شعر عمان و محرم

عمان سامانی

محرم در ادبیات فارسی همراه با عمان سامانی - شعر عمان و محرم

محرم در ادبیات فارسی / همراه با عمان سامانی

میرزا نورالله عمان سامانی ملقب به «تاج الشعراء» و متخلص به «عمان» از شعرای پرآوازهٔ آیینی در نیمهٔ دوم قرن ۱۳ و اوایل قرن ۱۴ هجری است. عمان سامانی در جایی از دیوان خود سروده است:جبرئیل آمد که ای سلطان عشق یکه تاز عرصه‌ی میدان عشق