برچسب : غذای یکسالگی

بهداشت و سلامت سلامت کودک

نکات مهم در تغذیه تکمیلی کودک تا یک سالگی

کودک من
نکات مهم مربوط به غذای کمکی شیر مادر همچنان غذای اصلی شیرخوار، از نظر دریافت انرژی، مواد مغذی و مایعات است. تغذیه با شیر مادر باید بر حسب میل و تقاضای شیرخوار به دفعات زیاد...