برچسب : غریزه‌ی خرگوش‌ها

دنیای حیوانات دنیای خرگوش ها

نحس بودن خرگوش ها خرافه یا واقعیت؟! (قسمت اول)

مونا حیدری
تاريخچه‌ی اعتقاد به خرافات به بلندي تاريخ بشريت است كه از طريق مشاهده‌ی سنگ نوشته‏‌ها و كتيبه‏‌هاي كشف شده در آثار باستاني، از جمله آثار كشف شده‌ی مربوط به مصر باستان، قابل مشاهده و مطالعه...