برچسب : غچین

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین) همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. با اتمام موج ۱ اصلی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سرگذاشتن موج های 1 و 2 اصلی، وارد موج 3 خود شده است....
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش خیلی خوب از رشد سهام چند شرکت غذایی و قندی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها غشهداب: سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ...