برچسب : فرهنگ مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

آموزش فرهنگ مالیاتی ، حلقه ای مفقود شده در حوزه فرهنگ سازی

محمد مهدیان
اهمیت آموزش در پیاده‌سازی اهداف و طرح‌های مختلف آموزش عموم مردم در هر زمینه‌ای، همواره اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیاز جهت پیاده‌سازی اهداف و طرح‌های مختلف در جامعه می‌باشد. آموزش درصورتی‌که به‌درستی و بر اساس واقعیت‌های...
راهکارهای مالیاتی

فرهنگ مالیاتی و توسعه فرهنگ پرداخت مالیات ، واژه‌ای بیگانه در میان مردم

محمد مهدیان
توسعه فرهنگ پرداخت مالیات ، لازمه اقتصاد هر جامعه از گذشته و در اغلب کشورهای دنیا، مالیات نقش اساسی در تأمین بودجه دولت‌ها جهت سازندگی و توسعه اقتصاد کشور داشته و کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی‌های دقیق...
اخبار مالیاتی

نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مالیاتی برافزایش درآمدهای مالیاتی

محمد مهدیان
استاندار خراسان رضوی گفت: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مالیاتی نقش تأثیرگذاری برافزایش درآمدهای مالیاتی دارد. به گزارش مجله اینترنتی تحلیلک، رشیدیان، استاندار خراسان رضوی یکی از عوامل موفقیت سازمان امور مالیاتی را ایجاد تغییرات بنیادین در...
اخبار مالیاتی

ترویج فرهنگ مالیاتی موجب مشارکت بیشترمودیان می شود

محمد مهدیان
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: ترویج فرهنگ مالیاتی ، موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر مودیان در امر پرداخت مالیات می‌شود. به گزارش مجله اینترنتی تحلیلک، مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان...