شنبه/ 15 بهمن / 1401
فروغ فرخزاد - تولدی دیگر فروغ فرخزاد - شعری از فروغ

فروغ فرخزاد

شفیعی کدکنی درباره فروغ فرخزاد؛ زنی تنها در آستانه فصلی سرد

شفیعی کدکنی درباره فروغ فرخزاد؛ زنی تنها در آستانه فصلی سرد

مطلب استاد شفیعی کدکنی درباره فروغ فرخزاد؛ زنی تنها در آستانه فصلی سرد را با هم می خوانیم. فروغ اگر خالص­ترین و برجسته­ ترین چهره­ روشنفکری ایران در نیمه­ دوم قرن بیستم نباشد بی گمان یکی از دو سه تن چهره­ هایی است که به عنوان روشنفکر به کمال برآنان صادق است.

باغچه کوچک ما سیب نداشت / به بهانه زادروز حمید مصدق

باغچه کوچک ما سیب نداشت / به بهانه زادروز حمید مصدق

به باور سیمین دانشور؛ شعر مصدق در عین ساده و صمیمی بودن از کسی تقلید نمی‌کند. روایی و توصیفی بودن این اشعار و در عین حال استعاری بودنشان، آن‌ها را در ذهن مردم ماندگار کرده است. اشعار حمید مصدق نمادین است و به دردها و رنج‌های مردم زمانه‌اش پرداخته است.

شعر فروغ فزخراد

در شبستان شعرمعاصر همراه با فروغ فرخزاد

فروغ از دیدگاه بسیاری از نزدیکانش شادترین و غمگین ترین انسان بوده و به نقل از یکی از این دوستان: “او نقطه تلاقی اوج غم و شادی بود.” او جسارت اندیشیدن داشت و به آنچه ایمان داشت عمل می کرد.