برچسب : فیلم پای چپ من

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم پای چپ من ( My Left Foot )

محمد زکی زاده
فیلم پای چپ من ( My Left Foot ) زندگی کريستی را از نخستين روزهای تولد تا دستيابی اش به بالاترين موفقيت‌ها به تصوير می‌کشد....