برچسب : قانون

رمزهای موفقیت موفقیت

قانون ۱۵دقیقه، قانون تغییرات کوچک

مهسا زکی زاده
قانون ۱۵دقیقه، قانون تغییرات کوچک این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد.. ساموئل اسمایلز ، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقادست که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را...
رمزهای موفقیت موفقیت

قانون ده ثانیه

مهسا زکی زاده
قانون ده ثانیه ده ثانیه ، فقط ده ثانیه تصور کنید دارید «لیمو ترش» میخورید ، ببینید دهانتون بزاق ترشح میکنه. ‌‎این مثال را زدم که بگم چطور با ده ثانیه فکر کردن به لیمو...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۲: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ماده(۱۷)...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۱: تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۰: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۹: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۸: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷)...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۴: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن...