برچسب : قرص قمر

عمومی

آهنگ «قرص قمر» بهنام بانی

مهدی مشهدی حسنی
شیدا شدم و پیدا شده عشقت تو دل مستم یک دل که نه صد دل من به تو دلبستم عاشقت هستم جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صد تای...