خانه برچسب‌ها قوانین مالیاتی

برچسب: قوانین مالیاتی

مالیات و مراحل سه گانه شناسایی، تشخیص و وصول مالیات

وصول مالیات ، مسیری دشوار وظیفه اصلی اداره امور مالیاتی، دریافت مالیات از مشمولین آن بر اساس قوانین مالیاتی است؛ اما این امر به‌سادگی صورت...

مالیات حقوق و شیوه محاسبه و ارسال لیست مالیات به اداره...

مالیات حقوق چیست؟ بر اساس ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در قبال انجام کار خود بابت ‌اشتغال در ایران به‌صورت نقد...

آشنایی با اظهارنامه‌ مالیاتی و آموزش تکمیل اطلاعات و مالیات آن...

اغلب مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به عملکرد مالی خود را در دفاتر پیشخوان دولت و یا کافی‌نت‌ها به ثبت می‌رسانند. این امر ازآن‌جهت...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۲

قانون مالیات های مستقیم - ماده 282: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۱

قانون مالیات های مستقیم - ماده 281: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۰

قانون مالیات های مستقیم - ماده 280: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۹

قانون مالیات های مستقیم - ماده 279: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۸

قانون مالیات های مستقیم - ماده 278: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷

قانون مالیات های مستقیم - ماده 277: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات...

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۶

قانون مالیات های مستقیم - ماده 276: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و...