برچسب : لباس چروک

عمومی

نحوه اتو کردن لباس ها و پارچه های مختلف

نویسنده
نحوه اتو کردن لباس ها و پارچه های مختلف...به توضیح نحوه صحیح اتو زدن جنس های مختلف پارچه می پردازیم تا یاد بگیرید که هر پارچه و لباس را به چه شیوه ای اتو کنید...