برچسب : لباس

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت پنجم)

معصومه دهقانی
برای بستن لقی یقه از گودترین نقطه، یک خط می کشیم و سپس 4 سانتی متر از نقطه 19 به سمت سرشانه داخل می شویم. به پایین وصل می کنیم و برش می زنیم....