برچسب : لپارس

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها غنوش: سهام نوش مازنداران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۷ ریال سود محقق کرده است که...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان برخی سهام

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها پخش: سهام پخش البرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۶ ریال سود محقق کرده است شرکت...