برچسب : لیلا کردبچه

ادبیات شعر پارسی

 پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با لیلا کردبچه

زهرا فخرایی
پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با لیلا کردبچه ... در دستم،/ شاخه گلی به رنگ غروب / در دهانم، / "پنجاه و سه ترانه عاشقانه " شمس ......