برچسب : لیلة الرغائب

حکمت و فلسفه عارفانه

لیله الرغائب یا شب آرزوها

باربد عابدی
لَیلَةُ الرَّغائِب یا شب آرزوها نام نخستین شب جمعهٔ ماه رجب است که در آن امید به بخشش‌های فراوان از سوی خداوند است....