برچسب : مادام کوری

رمزهای موفقیت موفقیت

باید استقامت و مهارت داشته باشیم.

مهسا زکی زاده
باید استقامت و مهارت داشته باشیم در زندگی همه‌ی ما روزهایی وجود دارد که آب خوش از گلوی‌مان پایین نمی‌رود، اما خب که چی؟! باید استقامت و مهارت داشته باشیم. باید بدانیم که همه‌ی ما...