برچسب : مادرانه

گرافیک هنر

نقش مادر در هنر

بهناز بختیاری
مادر اساساً پر از خرد بی نهایت است، بنابراین او معمولاً ما را می فهمد بدون اینکه چیزی بگوید. نگرانی های مادر به شما یادآوری می کند که مادران افراد ارزشمندی هستند که همه ما...