برچسب : ماده 139 ق.م.م

راهکارهای مالیاتی مالیات

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

محمد مهدیان
قوانین مالیاتی متنوعی وجود دارد که بخشی و یا کل درآمد و یا هزینه های صاحبان درآمد در یک سال مالیاتی را از مالیات معاف می گرداند. برخی از این قوانین در خصوص مشاغل مختلف...
راهکارهای مالیاتی مالیات

کدام مشاغل مشمول فعالیت‌های بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م و معاف از مالیات هستند؟

محمد مهدیان
معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که همواره بسیار موردتوجه عموم فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. در این میان برخی مشاغل و اصناف قیدشده به عنوان مصادیق فعالیت‌های بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م به‌طور کامل معاف از مالیات...