برچسب : ماده 146 مکرر ق.م.م

راهکارهای مالیاتی مالیات

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

محمد مهدیان
قوانین مالیاتی متنوعی وجود دارد که بخشی و یا کل درآمد و یا هزینه های صاحبان درآمد در یک سال مالیاتی را از مالیات معاف می گرداند. برخی از این قوانین در خصوص مشاغل مختلف...
راهکارهای مالیاتی مالیات

پیرامون ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی

محمد مهدیان
در اغلب کشورهای توسعه یافته، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها برای اداره امور داخلی کشور به شمار می رود. به همین منظور قوانین سختگیرانه ای نیز در این حوزه وضع کرده تا از...
راهکارهای مالیاتی مالیات

انواع معافیت مالیاتی املاک مسکونی و شرط بهره مندی از آنها

محمد مهدیان
مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیاتی است که صاحبان املاک بابت اجاره دریافتی از مستأجران خود می بایست پرداخت نمایند....