برچسب : ماده 191 ق.م.م

بخشنامه ها مالیات

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ دسته: مواد ۱۶۹،۱۹۱ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل‌بخشش اسفندماه ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ دسته: ماده ۱۹۱ ق.م.م موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل‌بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به شیوع...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش ق.م.م و مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ دسته: ماده ۱۹۱ ق.م.م موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ بخشودگی جرائم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تکمیل...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دسته: ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷...
اخبار مالیاتی

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد ق.م.م و ارزش افزوده

محمد مهدیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. به گزارش مجله...