برچسب : ماده 219 ق.م.م

بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دسته: ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای...