برچسب : ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه ها مالیات

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ دسته: مواد ۱۶۹،۱۹۱ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:...
بخشنامه ها مالیات

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۲ مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۴۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دسته: ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دسته: ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷...