برچسب : ماده 59 ق.م.م

بخشنامه ها مالیات

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دسته: ماده ۵۹ ق.م.م و تبصره ۲ آن موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه...