برچسب : مارگارین

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ (مارگارین)

فائقه مددی
سهام غمارگ پس از ریزش تا تراز 78.6%موج صعودی قبلی و سپس یک حرکت رو به بالا تا طلاقی دو محدوده 38.2%موج صعودی قبلی و 50% از (c1(ABW در قالب اصلاح زیگزاگ را تجربه کرده...