چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
انواع مالیات در آمریکا

مالیات حقوق

انواع مالیات در آمریکا

آشنایی با انواع مالیات در آمریکا

بررسی و الگوبرداری از نظام های مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان ایجاد کارایی بهتر و تعیین مسیر و قوانین صحیح را ایجاد می کند. البته الگوبرداری به معنی کپی برداری نباید باشد بلکه ساختار مالیاتی سایر کشورها برای اجرا نیازمند بومی سازی و ایجاد سازگاری با شرایط داخلی کشور را دارد.

مهلت پرداخت مالیات

مهلت پرداخت مالیات اظهارنامه و برگه های مالیاتی

عدم آشنایی با مهلت پرداخت مالیات و همچنین قوانین و ضوابط مربوط به این حوزه باعث شده تا بر اساس عدم آگاهی، مؤدیان مالیاتی مشمول جرائم مالیاتی دیرکرد در پرداخت مالیات گردند. لذا از آنجایی که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، در این مطلب با این موارد آشنا خواهیم شد.

سامانه های الکترونیکی مالیاتی

آشنایی با انواع سامانه های الکترونیکی مالیاتی

بسیاری از تکالیف مالیاتی همچون ثبت نام، اظهارنامه مالیاتی و … مؤدیان که به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های مالیاتی صورت می پذیرد از پیچیدگی زیادی برخوردار نبوده و کلیه مشمولین نظام مالیات ها امکان یادگیری و استفاده از این سامانه ها را دارند.

سامانه عملیات الکترونیک مالیات

سامانه عملیات الکترونیک مالیات و معرفی بخش های آن

وب سایت سازمان امور مالیاتی برای انجام امور مالیاتی آنلاین که با عنوان سامانه عملیات الکترونیک مالیات نیز شناخته می شود، در اجرای طرح جامع مالیاتی از طریق نشانی Tax.gov.ir در دسترس بوده که اصلی ترین خدمات الکترونیکی مؤدیان را ارایه می دهد. 

تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

مهم ترین تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم و یا سایر قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هر یک از منابع مالیاتی، موظف به رعایت و انجام برخی تکالیف مالیاتی شده که می بایست در موعد مقرر نسبت به انجام آنها اقدامات لازم را انجام دهند.