شنبه/ 15 بهمن / 1401
شرح دعای روز بیست‌ و هفتم ماه رمضان

ماه رمضان

شرح دعای روز بیست‌ و هفتم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست‌ و هفتم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان آمده است: «ای خدا، برتری فضیلت شب قدر را روزی‌ام کن، در روایات، راجع به شب قدر اختلافاتی وجود دارد. برخی اولیاء، تمام سال را احیاء می‌گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت است را درک کنند.»

شرح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان می‌خوانیم: «خدایا در این ماه تلاشم را مورد سپاس‌ و گناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته شده و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوندگان»

شرح دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان می‌خوانیم: «خدایا در این ماه مرا دوست‌دار اولیائت و دشمن دشمنانت و عمل کننده به روش خاتم پیامبرانت، قرار ده، ای نگهدار دل‌های پیامبران»

شرح دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان آمده است: «خدایا در این ماه اسباب خشنودیت را از تو می‌خواهم و از آنچه تو را می‌آزارد به تو پناه می‌برم و توفیق در اطاعت و عدم نافرمانیت را از تو می‌خواهم؛ ای بخشنده درخواست کنندگان»

شرح دعای روز بیست‌ و سوم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست‌ و سوم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و سوم ماه رمضان آمده است: «ای خدایی که همه لغزش‌های گناهکاران را اقاله می‌کند. این دعاها را درباره ما اجابت کن، اقاله یعنی اینکه شما از یک کاسبی جنسی را خریداری کرده‌اید و بعد از مدتی می‌خواهید آن را پس بدهید و مستحب است که آن کاسب جنس را پس بگیرد. این را اقاله می‌نامند، به خدا هم می‌گوییم خدایا گناهان ما را اقاله کن و ما را مفتکی و بدون هزینه بیامرز.»

شرح دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و دوم ماه رمضان آمده است: «خدایا در این ماه درهای لطف و کرمت را به رویم بگشا و برکاتت را بر من نازل کن و بر اسباب خشنودیت موفّقم بدار و در میان بهشتت ساکنم کن، ای اجابت کننده درخواست درماندگان»

شرح دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیست و یک ماه رمضان می‌خوانیم: «خدایا در این ماه راهنمایی برای رسیدنم به خشنودیت قرار ده، راهی برای‌ تسلّط شیطان بر من قرار مده و بهشت را منزل و محل بازگشتم قرار ده، ای برآورنده حاجت‌های طلب‌کنندگان».

شرح دعای روز بیستم ماه رمضان

شرح دعای روز بیستم ماه رمضان

در شرح دعای روز بیستم ماه رمضان آمده است: منظور از اینکه می‌گوییم خدایا درب‌های بهشت را بر روی من بگشای این است که خداوند ما را از گناهانی که در طول عمر خویش انجام داده‌ایم پاک سازد و حسنات و کارهای نیک ما را افزون سازد.

شرح دعای روز نوزدهم ماه رمضان

شرح دعای روز نوزدهم ماه رمضان

در شرح دعای روز نوزدهم ماه رمضان آمده است: «برکات ماه مبارک رمضان عبارتند از خواندن دعا، عبادت کردن، تلاوت قرآن و قرائت دعاهایی مانند ابوحمزه از برکات رمضان است. بهره ماه رمضان بهشت و بهره‌های معنوی است. بهره‌هایی که خدا می‌دهد، معنوی‌اند که باید برای رسیدن به آنها دعا کرد.»

شرح دعای روز هجدهم ماه رمضان

شرح دعای روز هجدهم ماه رمضان

در شرح دعای روز هجدهم ماه رمضان آمده است: «خدایا در این ماه مرا به برکت سحرهای آن آگاه کن، دلم را با روشنایی انوار آن نورانی گردان، تمام اعضا و جوارحم را به پیروی از آثار آن سوق ده به نور خودت ای روشنایی بخش دلهای عارفان».