جمعه/ 12 خرداد / 1402
دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد محمود کریمی

محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی… هوای خیمه گرمه هوای دل ها سرده / دعا کنیم که شاید عمو دیگه برگرده / فکر بی عمو زنده موندن آزارم میده …

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی… به اذن تو شمشیر می کشم / جمل را به تصویر می کشم / به یاد شمشیر دو دم / دمادم تکبیر می کشم…