چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد محمود کریمی

مداحی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی… هوای خیمه گرمه هوای دل ها سرده / دعا کنیم که شاید عمو دیگه برگرده / فکر بی عمو زنده موندن آزارم میده …

مداحی شب هشتم محرم حمید علیمی

مداحی شب هشتم محرم حمید علیمی

مداحی شب هشتم محرم حمید علیمی… جلوی آیینه خودمو میبینم خیلی تغییر کردم / جدی جدی با روضه های تو خودمو پیر کردم / باور من اینه که…

داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد مجید بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه… هرم لب های تو زد شعله به جانم پسرم / قصه آب برای تو بخوانم پسرم / داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد…

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه / زمینه حضرت رقیه… مجنون باید با لیلی باشه / ماهی باید با دریا باشه / بابا همش خودت میگفتی / دختر باید با بابا باشه…