دوشنبه/ 10 مهر / 1402
مداحی حضرت علی اصغر محمود کریمی

مداحی

داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد مجید بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه… هرم لب های تو زد شعله به جانم پسرم / قصه آب برای تو بخوانم پسرم / داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد…

مداحی محرم اومده بنی فاطمه

مداحی محرم اومده بنی فاطمه

مداحی محرم اومده بنی فاطمه… یا حبیب من لا حبیب له، طبیب من لا طبیب له / مجیب من لا مجیب له، یا حسین / محرم اومده داره صدات میاد…

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی

مداحی شب ششم محرم محمود کریمی… به اذن تو شمشیر می کشم / جمل را به تصویر می کشم / به یاد شمشیر دو دم / دمادم تکبیر می کشم…

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه… کشیده آه عبد‌الله / شده از راز در گودال تا آگاه عبد‌الله / در این صحرا پس از قاسم / برای مجتبی مانده….